Zázraky - Božíe

Úvod ZÁZRAKY - BOŽIE

 

                       

  ZÁZRAKY BOŽIE


          Božie zázraky sú všade okolo nás, iba my ich vôbec nevnímame. Sme príliš zaujatí zabezpečovaním každodenných svetských povinností a vôbec nevnímame Božiu prítomnosť okolo seba. Prebudíme sa iba vtedy, keď sa nám naša nevšímavá pomsta voči Bohu zhmotní v najrôznejších stupidných neprijateľných formách, alebo hrôzach života.


         VEĽKÝM ZÁZRAKOM je už aj to, že na mojich Stránkach nachádzame priame myšlienky od Boha, ktoré chce Boh zdeliť ľuďom i takouto formou.


           Boh vždy nájde formu akou cestou sa chce prihovoriť k ľuďom. Teraz, pred blížiacim sa prechodom do 5.Dimenzie Nového Univerza je tak najvhodnejší a navyše najvýnimočnejší čas Božieho príhovoru k ľuďom i takouto


 

" modernou " cestou cez Internet. Aj preto je celá stránka riadená a tvorená pod dohľadom Božských bytostí, hlavne Ježiša a Boha Stvoriteľa tou najobyčajnejšou ľudskou rétorikou.

     

          Všetky články sú Bohom požehnané, pôsobia liečivo a oslobodzujúco od studených, negatívnych energií človeka, pričom jednotlivé články tvoria pravý a jedinečný základ pre  pochopenie pravej podstaty, zmyslu ľudského života a Božieho úmyslu s cieľom oslobodiť a zachrániť ľudskú spoločnosť.


         V súvislosti s touto skutočnosťou sa ľudstvo našej planéty nachádza práve v čase na

začiatku konca starého zmýšľania a starých ľudských hodnôt.


           Boh aj v minulosti vždy našiel spôsob, akou formou mal  ľuďom vysvetliť a odovzdať svoj zámer.


Mnohí nepochopia, ani neuveria, že stránka Galaktická Esencia je stránkou, cez ktorú Boh priamo chystá ľuďom odovzdať naliehavé volanie  Duše o jej prijatie ľudskou bytosťou.


          Niektorí ľudia z vlastnej pýchy môžu tvrdiť, že tu nie sú žiadne Božie slová, ale iba obyčajné články, ako každé iné.


Žiaľ,  je to iba ich ľudská pošetilosť a nedôvera pretože, veď ako im to dokázať, že Boh sa tu k ľuďom priamo prihovára a že tomu tak naozaj je. 

                          

                                            Boh človeka obdaril dvojakou pamäťou svetskou a duchovnou.               


          Ľudia si duchovnú pamäť uzatvárajú, keď dlhú dobu nežijú v mieri, v harmonickom súlade so sebou a s okolím a vieru v Boha považujú za zbytočné a nemoderné.


          Život v mieri sa vyznačuje láskou k sebe i k celému Božiemu Stvoreniu tým, že človek nikomu, ani nepriateľovi nepraje zlo ani zatratenie, ale svoje negatívne postoje a pocity radšej s láskou odovzdáva  Bohu, aby on sám kvôli inému neznečisťoval Boží Zákon.


          Uzatvorenie duchovnej pamäti vedie človeka k absolútnemu oddeleniu od Boha, pretože v mozgu si sám uzamkol prístup k duchovnej pamäti. Svoju Dušu i seba samého si človek takto oddeľuje od prijímaniu dobra i elixíru života.

 

         Jeho Duša mu takto postupne uzatvára prístup k Božím Mostom a prijímaniu akejkoľvek Božej pomoci. Prúd Božej lásky a pomoci v podobe hojnosti, dobrého zdravia a harmónie sa pred ním postupne viac a viac uzatvárajú a človek začína žiť krutý život oddelený od vlastného Stvoriteľa a Zdroja života. 


 

         V takomto stave sa z človeka stáva neveriaci nešťastník, sebec a ignorant nielen Božích Zákonov, ale i Zákonov Svetských a  jeho správaním sa stáva  na obťaž i celej ľudskej spoločnosti.

 

         Kľúč k odomknutiu duchovnej pamäti a oslobodenia sa z nešťastného a bezbožného života,

/ plných strastí, bolestí a pádov/  si človek ZÁZRAČNE môže nájsť iba s pokorným prijatím všetkých útrap svojho života a zmenou jeho postoja k životu.       To všetko si človek môže zmeniť iba loretánskou pokorou, modlitbami a prosbou BOHA o MILOSŤ.


       Nijaká iná cesta k oslobodeniu nevedie.


     

       Iba takouto formou môže človek vrátiť svoju Dušu k sebe, k Bohu a tým aj k prijímaniu väčšieho dobra, zdravia, radosti, šťastia i hojnosti. Nijaká iná cesta k oslobodeniu nevedie.                                        *****

         

                                                                                               

     

                                                 

                                         *****


         Boh Stvoriteľ uvidel, že sa ľudstvo na Zemi sa rúti do neprekonateľnej priepasti a že ľudstvo padá do hlbokého duchovného spánku.  Uvidel, že ľudia k ľuďom majú strašne ďaleko, že sa ľudia vydali na špatnú cestu, kam sa vydať nikdy nemali. Súdržnosť, láska a viera medzi ľuďmi úplne mizla.


         Pred 2000 rokmi, aby vrátil lásku do ľudských sŕdc a pozdvihol duchovnú úroveň a vrátil im zabudnutého Boha v ich každodennom bytí musel poslať k nim Božieho človeka, ktorý  im mal navrátil stratenú vieru a nekonečnú Božiu lásku .


        A tak sa stalo, že sa na planétu Zem narodil z čistej Božej Lásky Ježiš Nazaretský.         V Evanjeliu sú spísané myšlienky Ježišove, ktorými učil a vysvetľoval o nutnosti prijatia Božej viery a lásky do svojich sŕdc, ktoré ich oslobodí od ich zloby, strachu, aby prijali zásady a prikázania Božie. Veď všetci v srdci máme Boží Chrám, treba ho len kľúčom otvoriť !         V Evanjeliu sú zaznamenané hlboké myšlienky Božie Zázraky, ktorými Ježiš  pri svojich cestách na počkanie uzdravoval i ťažko chorých ľudí a učil ľudí ako sa majú oprosťovať a oslobodzovať od svojich chýb a akou láskou majú prijímať vieru a lásku Božiu.          Čitateľov touto cestou chcem nasmerovať na preštudovanie kníh o Ježišových Zázrakov, ktoré vám umožní pochopiť obrovskú silu Božej lásky, cez ktoré Ježiš mohol zázračne uzdravovať každého človeka, ktorý o to požiadal.           Ježišove učenie prinieslo ľudstvu nový pohľad na život, ukázal ľudstvu, kde a ako majú hľadať zmysel svojho života. 

           Touto cestou vám prinášam iba malú ukážku z Ježišových zázračných uzdravovaní ľudí.


 

         Len čistou vierou dokážeme

zhmotniť myšlienku v zázrak


Zlatý peniaz

     

      V Kafarnau pristúpil k Ježišovmu žiakovi Petrovi výberčí chrámovej dane a vraví mu: Váš pán neplatí chrámovú daň? On mu vraví, že áno platí. Doma sa ho však Ježiš opýtal: Čo myslíš, od koho vyberajú dane, od svojich synov, alebo od cudzích?


       Peter mu odpovedal, že od cudzích. Tak, aby sa nepohrošovali, choď k jazeru, hoď tam udicu a vytiahni rybu a tá, ktorá sa prvá chytí bude mať v sebe zlatý peniaz. Vyber ho a zanes do Chrámu.

       Peter urobil, ako mu Ježiš kázal.


Šiel k jazeru spustil udicu a čakal. Po 5min.vytiahol 30 cm rybu. Ryba mala striebristé šupiny, Peter ju otvoril a rybu prezrel, ale nevidel nič.


        Chvíľu rybu ešte prezeral a hľadal zlatý peniaz, ktorý podľa Ježiša tam mal byť. A keďže Ježišovy veril, hľadal ďalej. Po chvíľke skutočne zlatý peniaz z ryby vytiahol.


        Peter bol zvedavý či ju nájde i keď Ježišovým slovám bezvýhradne veril, že zlatú mincu v rybe nájde, predsa po nájdení zlatej mince bol príjemne prekvapený. Nešlo mu do hlavy, ako sa do ryby mohla zlatá minca dostať


       Stále premýšľal, ako sa mohla minca do ryby dostať a ako

mohla ryba s takou veľkou mincou v jazere žiť?    Peter sa domnieval, že v tom bude niečo viac, že to bude asi jeho viera k Ježišovi i viera k jeho Božím slovám, ktorá mu pomohla v rybe zlatú mincu nájsť.


Ale i tak nevedel si to celkom vysvetliť a mal z toho poriadne zmätenú hlavu. 

       Keby Peter nemal absolútnu vieru k Ježišovi nenašiel by v rybe vôbec nič a jeho slabá viera by sa v rybe nezhmotnila v zlatú mincu. Peter si to na sklonku dňa uvedomoval, ale i tak si to úplne vysvetliť ako človek nevedel, ale predsa uveril, že silná viera človeka v Boží Zákon jeho božiu túžbu Boh naozaj môže splniť.

              

                                 *****


Uzdravenie malomocných.


       Keď Ježiš na ceste do Jeruzalema prechádzal Galilejou prišlo mu na proti 10 malomocných-ťažko chorých ľudí odlúčených od ostatných. Ježiš sa k nim priblížil, ale jeho žiaci ostali zo strachu stáť ďaleko za ním. Chorí kričali a prosili o pomoc a uzdravenie, lebo vedeli, že Ježiš je Bohom na Zemi a iba on ich môže uzdraviť.      Vypadali veľmi špatne až hrozivo. Ježiš im povedal, "choďte a ukážte sa kňazom.,keď to učiníte budete uzdravení".


Malomocní nie chôdzou, ale celí bez seba utekali do Chrámu, kde kňaz, ktorý ich prijal sa hrôzou čo uvidel zdesil. Po chvíli sa ich spýtal. "Čo tu chcete a čo tu robíte?"


      Oni jeden cez druhého kričali, že Ježiš nás sem poslal, a povedal nám " Choďte a ukážte sa kňazom! " Kňaz zdesene rýchlo zavolal staršieho kňaza a vysvetli mu celú príhodu. 


 

      V tej chvíli sa ako ZÁZRAČNE začala ich zohavená tvár meniť i celé telo na úplne zdravých ľudí, iba roztrhané šaty na nich ostali nedotknuté. Starší kňaz ich pokropil vodou a požehnal im. Mladší kňaz mal obrovskú radosť z ich uzdravenia a vedel, že to bola Božia, ktorá ich s Ježišovou vôľou uzdravila.


       Uzdravení s radosťou vybehli z Chrámu a utekali domov k svojim blízkym a známym a s pýchou oslavovali a chválili, že ich Ježiš uzdravil.

Iba jeden s nimi nešiel. Išiel k Ježišovi, padol mu k nohám a ďakoval mu:" Ježiš sa ho spýtal "Kde je ďalších deväť mužov? "Pozri sa, ty si ma uzdravil, som nesmierne šťastný a tebe som veľmi vďačný. Som šťastný, keď sa môžem iba dotýkať tvojho rúcha." 


       Nikto z tých zbývajúcich mužov neprišiel a nevzdal vďaku a chválu za ich uzdravenie, iba tento jediný muž. A vtedy Ježiš povedal. "Vstaň, tvoja viera ťa zachránila!" Muž bol zdravý a šťastný po celý svoj život. Ostatným mužom sa však ich choroba ihneď vrátila späť.


                                *****


CIRKEV a  jej moc,


       Cirkev je spoločenstvo, ktoré vytvorili ľudia. Cirkev, životná filozofia, náboženstvo, veda, to všetko sú rôzne pojmy, ktoré je potrebné od seba rázne oddeliť.


      Viera človeka môže existovať i bez cirkvi. To však nijako neznamená, že cirkev by malo byť niečo zlého, alebo špatného.


     Cirkev by si ale mala uvedomiť, že nie je jediná povolaná a že nie je jediným ukazovateľom cesty k Bohu, že nemá výhradné právo na Boha !


     Človek môže veriť a byť v spojení s Bohom i bez cirkvi ! Boží Chrám si predsa každý človek nosí vo svojom srdci !


     Cirkev sa nesmie stavať do role jedinej sily, ktorá ukáže človeku cestu, ako veriť v Boha ! 


 

     Cirkev sa musí pozerať i za seba, do svojej minulosti, ale tiež okolo seba, nad seba i pod seba. V súčasnej dobe sa cirkev nachádza v akomsi vákuu a myslí si, že iba ona objíma celý svet a ľudstvo ich má bezvýhradne poslúchať. 


      Cirkev sa vlastne stavia do role BOHA. A to je veľká chyba ! Cirkev nie je BOH ! Jedine BOH je BOHOM a nikto iný !


      Kňazi mali vždy veľmi blízko k tomu, aby sa cítili niekým viac než ostatní ľudia a stavali sa  nad ľudí, čo im postupne dávalo pocit, že sú skutočne niečo viac ako ostatní ľudia.     


      Nepochopili, že by mali byť predovšetkým iba dobrými učiteľmi. Dobrý učiteľ sa nikdy nad svojím žiakom nepovyšuje.


      Kňazi si však postupne sami vytvárali pocit nadradenosti, ktoré viedlo k tomu, že si začali utvdzovať moc nad ľuďmi.


       A tak vznikali postupne cirkevné veľmoci nad ľuďmi rôznych náboženstiev, ktoré vytvárali opačný efekt než prijatie Božej skutočnej cesty človeka k Bohu.

 

                                                                                              Maďarské listy BožieISTENI SZERELMES LEVELE


Ezek szavak amit most fogsz hallani

                      IGAZAK

Megfogják változtatni az életedet

                   ha engeded.

Mert Isten szivéböl vannak ezek a szavak.

Õ szeret téged és Õ az az Atya akor egész életen át kerestél.

Ez a Õ szerelmes levele neked.


Gyermekem, persze te, nemismersz. 

Én mindent tudok rólad.

Aszt is tudok rólad pontosan,hogy mikor ülsz le,és mikor kelsz fel.

Minden utadat jól usmejem.

Még a hajad száladat is számra tartom.

Mert két másodpercsalat teremtettem tégedet

annékül hogy tudnál,te Bennett élsz

mozogszés létezel.

Mielõt megformáltelak az anyaméhében már ismertelek.

Kiválasztottalak téged a teremtés kezdetén.

Nem véletlenül születtél.Életed minden napja megitatot 

a Én könynyeimbe.

Én határoztam meg a te születés napod Pontos idejét,

és aszt is hogy hol fogsz élni.

Csodálatossan teremtettelek meg

Én formáltalak az anyád méhében.

Mert Jézusba láthatod hogy õt menyire szeretem.

Õ az Én tökéletes képem.

Azért kükrém el fiamat hogy bebizonyítsam

hogy veled vagyok és nem ellened.

Jézus azért halt meg, hogy megbékesüljünk egymással

Az Õ halála volt a szeretetemnek legnagyob kifejezése.

Eladtam mindent amit szerettem azért hogy

megnyerjem a te szereteteiteket.

Ha befogadod a fiamat Jézust

Engem fogadsz, és soha semi nemválaszt el a Én szeretetemtöl.

Gyere haza és a legnagyob ünnepséget rendezek a te 

tiszteletésedre smejt a MenyOrszág valaha is látom.

Én mindig Atya voltam, és mindig Atya leszszek.

Az Én kérdésem ez.

Leszel e az Én gyermekem?

Várok rád.

Szeretettel Édes Atyád

Mindenható Isten.


Poznámka:

Slovenský preklad nájdete na stránke

Láska nášho Stvoriteľa. 

                                                000                           

           


                              
                                                    


                                     
 


Novinky a akcie e-mailom
Chcete od nás dostávať novinky priamo na váš e-mail?
Táto stránka je chránená službou reCAPTCHA. Zistiť viac.
Informácie získané prostredníctvom Google reCAPTCHA podliehajú Pravidlám ochrany osobných údajov a Zmluvným podmienkam spoločnosti Google a používajú sa všeobecné bezpečnostné účely (nepoužívajú sa na prispôsobenú reklamu spoločnosti Google).
Blog / Články
Copyright 2012 - 2021 © lieceniesilouducha.sk