Isté predpovede

Úvod PLANÉTA ZEM

 

                    BUDÚCNOSŤ ĽUDSTVA NA PLANÉTE ZEM


Isté predpovede

                    

        Už pred 2000 rokmi Ježiš vedel, že po uplynutí dlhého času z hľadiska ľudí sa objaví niekto, kto sa bude snažiť interpretovať jeho myšlienky po novom.

    Bude to človek, ktorý prešiel správnym duchovným vývojom a všetko správne pochopí a bude prijímať slová priamo od Boha.

        Tento človek bude vedieť ako má tieto slová počúvať, a bude vedieť akou formou ich má odovzdávať ľuďom.

     Človek, ktorý bude určený Bohom bude vedieť, že je veľmi nutné, aby Ježišove skutočné slová, myšlienky a činy boli ľuďom konečne odovzdané, pretože to bude mať za následok zmenu, ktorá vyvolá ďaľšie veľké zmeny.

 

       Behom relatívne krátkeho času dôjde na Zemi k mnoho zmenám, bude to čosi ako prebudenie z akéhosi dlhého spánku, z akejsi letargie.

 

            Tieto slová Ježiš vyslovoval a oznamoval ľuďom o blížiacej sa veľkej zmene na planéte Zem, keď Boh príjme zbožných ľudí do svojho Kráľovstva Božieho.


                                        *****


                 Zdelenie z Najvyšších Duchovných                                                          Úrovni   


                                            

                   Týmto človekom na planéte Zem je už v súčasnej chvíli človek duchovne pripravovaný Božími bytosťami a jeho Duch-Duša

            je Oprávneným Bohom Nového Univerza                                        5.Dimenzie,

ktorý vám tu v ľudskom tele práve pod dohľadom Ježiša Nazaretského,  Božej Lásky a Boha Jediného Som Ktorý Som práve píšem tieto informácie.

                                  

                                        *****  


      

                Doporučujem si prečítať odkaz

                      na Stránke Kto Som

             

                                        *****

                               

           Áno, verím, že je pre vás ťažko uveriť, aby človek mohol priamo komunikovať so SLOVOM BOHA, ktoré je ešte i teraz pre ľudí 21.storočia a po dvoch tisícročiach duchovného učenia od "Ježišovho Nanebovstúpenia" stále neprijateľné a ťažko uveriteľné týmto riadkom.


 

            I dnes je to ťažké uveriť, že Boh je stále s nami, lebo si ľudia ilúziou vlastnej racionálnej mysle vyniesli Boha príliš vysoko od seba a tým si nechtiac vytvorili obrovskú, takmer až neprekonateľnú bariéru medzi sebou a Bohom. 


                                     *****


            S láskou vás prosím, aby ste si pri čítaní mojej stránky nevytvárali  farizejské myšlienkové formy, pretože, ako ste sa už mohli dozvedieť a naučiť z mojich článkov, že všetky ľudské myšlienky sa zhmotňujú a keďže každý má slobodnú vôľu, nesie i plnú zodpovednosť za svoje postoje, názory i všetky myšlienky.


 

             Určite nie sme potom nadšení tým, keď sa nám vracajú  akékoľvek negatívne myšlienky v podobe studenej energie, o ktorých dobre vieme, že nám našu Dušu blokujú a tým bránia prijímanie väčšieho dobra v našom živote.


                                        *****

                          Preto Božou vierou prijmite informácie, ktoré vám už môžem teraz, keď je prechod do 5.D takmer pred dverami  s plnou zodpovednosťou informovať o tejto situácii a preto nedovoľte vašej mysle studenou energiou vašich pochybností znížiť duchovné vedomie vašej Duše.


              S vďakou, pokorou a plnou Božou vierou prijímajte tieto informácie, pretože ste prví, ktorí máte možnosť s láskou a vierou šíriť toto zdelenie na mojich Stránkach.


             Informácie na mojich stránkach nech sú vaším vodítkom a učiteľom pre zbavovanie sa nezmyselného strachu z Boha a tvrdošijných pochybností z neschopnosti prijatia nutnej zmeny vášho pohľadu na život,


             ktoré nám Boh Stvoriteľ Nášho Univerza  ponúka plnou náručou lásky v "Kráľovstve Božom" pre váš vyšší duchovný vývoj.


             Tento vzostup do 5.Dimenzie však Boh chystá iba pre ľudí Božou láskou pripravených a  oprostených od predstavy jedného a posledného života a existencie, tak, ako vám to interpretujú rôzne náboženstvá.


               Ľudia si musia uvedomiť, že Biblia nie je úplná a ucelená. Biblia je živá kniha, tak ako i osud ľudí, ktorý tiež nie je daný zcela úplne a ucelene, pretože má slobodnú vôľu a preto môže svoj životabeh do istej miery zmeniť.


               Biblia sa ešte celá nenaplnila a udalosti v nej opísané ešte len čakajú na ich splnenie. Nedá sa im uniknúť. Aj prechod ľudí do 5.Dimenzie Biblia predpovedala.                                              000
                   LÁSKA BOHA NÁŠHO STVORITEĽA


                                       

 

               Ľudia musia pochopiť, že si majú  už  zmeniť svoj spôsob myslenia a nasmerovať svoju pozornosť k Jedinému Nášmu Stvoriteľovi.  Uverte, že nikto iný nemôže človeku pomôcť a chrániť ho, ako jeho vlastný Boh Stvoriteľ. Na  ochrane človeka od zla, studenej a temnej energie sa podieľajú i Anjeli, ktorí na začiatku Stvorenia prišli s láskou nášmu človeku na Zemi pomôcť uvidieť a uctievať svojho Stvoriteľa. Už vtedy chystali iné božstvá i entity nášho človeka Homo Sapiensa odlákať od uctievania vlastného Stvoriteľa, aby si ho mohli podmaniť a tak ho aj ovládať v svoj prospech.


                I v tejto dobe je veľa skupín ľudí, ktorí sa odklonili z vlastnej nevedomosti k iným zdrojom uctievania než  vyjadrovať vďaku a úctu vlastnému Stvoriteľovi, ktorý stvoril nášho Ducha, ktorý sformoval našu Dušu, ktorý nám  dal nový život, ktorý nám pozná náš dych, naše túžby, našu bolesť, ktorý je s nami a chráni našu Dušu vo dne v noci i keď my o tom nevieme. A preto stačí ho vedome prijať do svojho srdca, ďakovať za každý dych, za každú minútu svojho života a ukázať mu v každodennom živote že ho milujeme v každej situácii nášho života.


                Naše pády, bolesti, choroby máme iba preto, že sme sa odvrátili od neho. Vo chvíli, keď nás ovláda hnev, obavy, pochybnosti, nenávisť, pomstu - vtedy sa odvraciame od Boha Stvoriteľa od jeho lásky a spájame sa nevdojak s nízkymi energiami.

Stačí chvíľka, pár minút byť v takomto rozpoložení, keď sa do nášho tela v okamihu pripúta spústa entít a zblúdilých duší hľadajúcich útočisko v našom tele, práve v tej chvíli pre nich vyhovujúcej negatívnej studenej energie. s najrôznejšími ich pomstami, ktoré im po opustení života  nedovoľuje prejsť cez Božie mosty na odpočinok.


                Tieto “ zblúdilé duše” plné strachu a stud. energie sa zhostila nášho tela a sú rozhodnutí obývať naše telo až do konca nášho života.( viď knihu Róberta Detzslera: Oslobodenie Duše). Pripútané a hosťujúce duše v našom tele spôsobujú všetky naše problémy počnúc od nechuti do života až po najťažšie pády a choroby. Takýto problém nemôžeme od seba oprostiť žiadnymi liekmi, esenciami bylín, ani homeopatiami, ani kozmickou energiou.


                 Tieto praktiky zmiernia iba negat. energiu pripútaných duší, ktorí naďalej zostávajú vo fyzickom tele vytvárajúc naďalej ťažké problémy. Pamätajme si, že všetky problémy zdravotné i vzťahové i finančné sú spôsobené oddelenosťou od Boha Stvoriteľa našou negatívnou mysľou. Odstrániť a vylepšiť našu situáciu môžeme iba spojením sa s láskou so Stvoriteľom. Mali by sme vedieť i to, že každé odvrátenie sa od vlastného Boha Stvoriteľa naša Duša cíti ako našu pomstu proti vlastnej Duši i jeho Stvoriteľovi. 


                    Vyslobodiť sa človek môže iba trvalým vytvorením lásky a prosby o milosť takou silou k vlastnej Duši i Stvoriteľovi ako silou vytváral pomstu voči nim.

Až človek láskou, úctou, prosbou o milosť  Božiu vyrovná negatívnu energiu vytvárajúcej svojou mysľou môže sa stopercentnou istotou tešiť z radosti zo života. Pretože nemôže človek zažívať radostný život bez Lásky Božej.

 

                    Áno, žiaľ na planéte Zem je stále rozšírené množstvo náboženstiev, kde sa ľudia klaňajú a zbožňujú iné božstvá, než svojho pravého Boha Stvoriteľa. Preto je naša súčasná

realita na Planéte Zem nadmieru preplnená ľudskými problémami, bolesťami, tragédiami.

Teraz sa už snáď dá pochopiť prečo sa chystá prechod ľudí do 5.Dimenzie.


                   Všetky spomínané praktiky náhradnými prostriedkami a odklonením sa od pravého liečiteľa našej Duše i tela, sú iba formami, ktorým človek obchádza pravé žriedlo a prameň vlastného šťastia. Pretože skutočným prameňom zdravia a šťastia každého človeka na tejto Zemi je iba jeho nekonečná láska k svojmu Stvoriteľovi čím si zabezpečuje zdravého šťastného a prosperujúceho človeka na Zemi, ktorý sa necháva hojdať v náručí Božej Lásky nášho Jediného Boha Stvoriteľa. 
                                                    000

          


          Božské bytosti musia čistiť našu planétu rôznymi prírodnými zásahmi, ľudia musia pochopiť, že oni nie sú vládcami sveta, že ich rozum nemôže a nikdy nesmie vládnuť svetu.


     VLÁDCA SVETU VŽDY BOL, JE A NAVŽDY BUDE


                          BOH NÁŠ STVORITEĽ


      

 

 

 

                        

       Mnoho ľudí to považuje iba za nejakú otrepanú frázu, ale k tomu, aby ľudstvo pochopilo čo pochopiť má, musí urobiť radikálne zmeny o ktorých sa v článkoch aj zmieňujem.


          Ku zmenám musí dôjsť, pretože ľudia majú sklony na všetko čo označujú za záporné dávať na nemilosť Boha, alebo dokonca si myslia, že Boh neexistuje.


        Skôr, či neskôr však ľudia musia zistiť, že orientácia na materiálne hodnoty je hlúposť, že to nie je pravým zmyslom života! Pomaly už zisťujú, že dosiahnutie hmotných cieľov ich trvale neuspokojuje. Zisťujú, že okolo nich je samá zášť, zloba, nespokojnosť, nenávisť, sebeckosť.   


           Ľudia si naivne myslia, že vybudovali vyspelú civilizáciu, ale nepochopili základný význam a odkaz Ježišových slov, ktoré ľudstvu malo ukázať smer a zmysel života. 


 

            Len vo vzájomnej láske a porozumení môžu ľudia byť šťastní a až potom môžu pochopiť radosť prameniaci z Duše, keď už budú schopní vedieť venovať druhému čokoľvek, pomoc, lásku, pochopenie, alebo i obyčajnú vec, ktoré by človek potreboval k svojmu životu.


  

                                                                                                       

           

 Prebudenie Božej viery v sebe samom


       Eóny životov ľudia hľadajú Svetlo vlastnej Duše v podmienkach života na planéte Zem.


 

       Ľudia boli nútení vo svete duality, kde panujú temné sily nájsť sami seba, aby takto v ťažkých podmienkach napokon poznali svojho Stvoriteľ - Láskavého Boha, aby skrz vieru v Boha pochopili, že sú stvorení na obraz Boží a tým, že v ich srdciach je ukrytá Božská Duša, sú aj samotnými božskými bytosťami.


       V tomto období nadišiel čas, keď Duše v ľudských telách sa už mali naučiť i v týchto sťažených podlienkach života rozlíšiť SVETLO a TMU pochopiť a rozhodnúť sa ku komu patria - či k žiariacemu Svetlu Nášmu Bohu, alebo k energii temnoty a zla.


        Ľudské bytosti s vyvinutou Dušou vnímajúcou a chápajúcou hodnotu Dobra, Svetla a Božej lásky ostali verné základnému pocitu lásky a Božej Milosti. Nenechali sa zvábiť hmotou podstrkovanou temnými silami lákadlami hmotných statkov a dokonca uctievaním  iných božstiev než ich vlastného Stvoriteľa - Boha Nášho Univerza.

a nie iných bohov, ktorí sú iba oprosťovat


         Už pred 2000 rokmi, ako som už uvádzala, Boh uvidel obrovskú snahu temných síl ovládnuť ľudské bytosti svojou zlobou a krutosťou. V snahe zabrániť prehlbovaniu tohto ľudského marazmu poslal na Zem Ježiša, cez ktorého malo ľudstvo pochopiť Božiu Slávu. Prostredníctvom Ježiša chcel Boh ukázať ľudstvu Božskú Dušu sídliacu v ľudskom srdci.


        Ježiš zvestoval  ľuďom i to, že zanedlho príde čas, keď Boh povolá ľudí bližšie k sebe, ktorí budú naplnení jeho láskou a pokorou.


 

         A ten čas je už tu. Ale ľudia ešte i teraz nedokážu uveriť v nekonečnú Božiu lásku, ktorú má pre tých, ktorí mu ostali verní i naprieť prkážkam, ktoré im kládli temné sily do cesty a ostali verní hĺbkou ich Duše i srdca milovali Boha i Ježiša.


         A tak prišiel čas vytriediť "zrno od pliev" a preniesť Božou kvantovou silou a gigantickou mocou čisté milované bytosti do svojho príbytku Božieho Kráľovstva, ktorí nestratili lásku k nemu ani v ich najťažších chvíľach ich života.


         Pre vytvorenie podmienok pre život v Novom Univerze musia už v predstihu vstúpiť do Novootvoreného Univerza ľudia, dokonale očistení a oslobodení od temných energií, aby tvorili podmienky pre život presne tak, ako pred miliónmi rokov tvoril Tím Božských bytostí náš Univerzum.


         Už z tohoto môžeme vidieť, že ľudská bytosť dokonale oslobodená a očistená od z nečistých ťažkých studených energií môže tvoriť ako Boh. Spomínaný Tím ľudí intenzívne denne boli čistení v priebehu niekoľkých rokov a prechádzali ťažkými duchovnými skúškami  Božích bytostí. V súčasnej dobe sú už pripravení a chystajú sa posledné očistné práce pre prechod Božími Mostami.


        Preto doporučujem každému, aby sa snažil oslobodiť sa aspoň prostredníctvom tohto učenia, pochopiť, nájsť a prijať to, čo od vás Boh Náš Stvoriteľ očakáva.

        Neoddeľujte sa od Božskej tvorivej energie a nemyslite si, že tá silná gigantická energia sa nachádza mimo vás, vysoko a ďaleko, kdesi, pre vás na nedosiahnuteľných vysokých úrovniach, pretože takýmto pohľadom strácame pravdivý

pohľad sami na seba.       


        Keď sa vzdáme svojej identity a božstvo budeme uctievať mimo nás ako vyššiu a od nás oddelenú formu bytia (náboženstvá nás k takémuto postoju často učia), tak sa naše energetické telo začne pomaly úplne vytrácať a teda s ním i naša duchovná sila.        Je potrebné poznať túto skutočnosť, aby sme boli vyzbrojení proti silným útokom negatívnych energií rôznych entít žijúcich na našej Planéte, ktoré evidentne útočia na ľudskú Dušu a bytosť v záujme nás podmaniť a ovládať.  


       V súčasnej dobe ľudskú spoločnosť na Planéte Zem navštívilo mnoho mimozemských "pomocníkov", ktorí nám poskytli rôzne technické vymoženosti, ktorými sa ľudská spoločnosť obklopila a sú dokonca pyšní na získaný pokrok od nich a domnievajú sa, že život, ktorý žijú je tým pravým životom. V skutočnosti sú akoby mŕtví, pretože sa obklopujú iba materiálnymi hodnotami, ktoré ich zaslepuje a činí z ľudí iba otrokov vecí.

 

 

 

 

 

 

 


       Toto vedie k tomu, že sa ľudia nemôžu vo svojom duchovnom vývoji dostať ďalej a akoby spali v podivnej rozprávke ako Šípová Ruženka. 


       Duchovný vývoj ľudí stagnuje a tak prešľapávajú iba na mieste. Ježiš vedel, že po nejakom čase  ľudstvo čaká veľká ZMENA, ktoré videl v tom, že Boh Stvoriteľ privedie k sebe ľudí, aby ich zameranie oprostil od hmotných vecí a tak urýchlil ich duchovný vývoj. K sebe do Kráľovstva Božieho - do 5.Dimenzie  však dovolí vstúpiť iba tým bytostiam, ktorí už uverili v Jeho Lásku a svoj život zasvätili v dodržiavaní Desatora Božích Prikázaní.


       Žiaľ, hmotné zameranie terajšej ľudskej spoločnosti tieto Prikázania ignorujú a považujú za nemoderné byť milým, láskavým, úctivým, alebo nebodaj byť pokorným alebo zdržanlivým. V dnešnej soločnosti je najviac obdivovaný človek práve opačných cností.

 

       Takýto negatívny postoj  správania ľudí by sa práve malo rýchlo zmeniť a vylepšiť svoj duchovný pohľad prijatím Božích Cností, aby sa týmito kvalitami mohli dostať do Piatej Dimenzie k svojmu Stvoriteľovi a k vlastnej podstate svojho bytia.             

      000         

 

         

Novinky a akcie e-mailom
Chcete od nás dostávať novinky priamo na váš e-mail?
Táto stránka je chránená službou reCAPTCHA. Zistiť viac.
Informácie získané prostredníctvom Google reCAPTCHA podliehajú Pravidlám ochrany osobných údajov a Zmluvným podmienkam spoločnosti Google a používajú sa všeobecné bezpečnostné účely (nepoužívajú sa na prispôsobenú reklamu spoločnosti Google).
Blog / Články
Copyright 2012 - 2021 © lieceniesilouducha.sk