ŠKOLA DOTYKU DUCHA A DUŠE

Úvod MOJA PÔVODNA PRÁCA

  

 

 

 

 

MOJA PÔVODNA PRÁCA


 

      Túto pôvodnú stránku vám zdeľujem len z toho dôvodu, aby každý čitateľ pochopil, ako ma duchovné bytosti viedli k vyšším a vyšším možnosťiam liečenia ľudských bytostí na planete zem od rôznych ochorení a zároveň čistenia ich duchovnej podstaty ducha a duše. 

 

Všetky ochorenia ľudských bytostí na úrovni mentálnej, emociónalnej, duchovnej i fyzickej, som liečila a čistila cez vyššie JA.

Používala som metódu Spiritual Response Therapy - oslobodenie Ducha a Duše od Roberta E. Detzlera.

 

Táto metóda SRT mi pomohla k rozšíreniu duchovného vedomia s ktorým v súčasnej dobe pracujem na úrovni akašických záznamov Ducha a Duše pod vedením Božích bytostí Ježiša, Kryona, Lásky Milosťi Božej i Lásky Božej.


Chcela by som dodať, že sa tu jedná o najvyšiu možnú formu liečenia pomocou priameho channalingu Božími bytosťami pri liečení Duše a Ducha človeka.  


- - -

 

 

Tu uvádzam výber práce s metódou SRT a Homeopatie.


Touto cestou sa chcem s vami podeliť ešte s mojou prácou zo staršej verzii tejto stránky lieceniesilouducha.sk.

V tejto stránke som sa venovala oslobodeniu duše s metódou SRT - Spiritual Responsive Therapy od zakladateľa tejto metódy Roberta E. Detzlera v priebehu rokov od 2003 do 2013. 

Od roku 2013 pracujem už s vyššou duchovnou úrovňou s božími bytosťami.  


V tomto článku je zaznamenaná moja práca a skúsenosti aj s Homeopatickým liečením pacientov. 


Keďže Duchovné Bytosti a Láska Božia ma posunuli z pôvodnej úrovne na Akašickú Úroveň, mala som možnosť rozvinúť liečiteľskú prax na výrazne vyššej úrovni.

 

 

Na tejto úrovni pracujem s Láskou Božou, Láskou Milosťou Božou, Ježišom, Kryonom s ktorými poskytujem očistu ducha a duše ľudským bytostiam z tých najhlbších úrovni ich bytia. 

 

 

Cez metódu SRT som ľudskú dušu mohla čistiť na nižších astrálnych úrovniach, kde sme sa ku koreňu príčiny, problému a ochorenia fyzického tela a zraneniu duše nikdy nemohli dostať a tak problém dokonale vyriešiť.

 

 

Metóda SRT mi poskytovala možnosti prečistiť ľudskú dušu do značnej hĺbky, čím sa fyzické telo človeka mohlo značne oslobodiť od záťaží, blokov a problémov, ktoré sa však po určitom čase znova vynorili s vyšších energetických úrovní, kde však už s touto metódou nebolo možné odstrániť navždy. 


Čistenie duší cez Akašické Spirituálne Kanály spojením s Božími bytosťami Ježišom, Kryonom, Láskou Božou a Láskou Milosti Božou znamená dokonalé vyčistenie i prapôvodnej príčiny pôvodu každého blokov, programov i problémov, ktoré sa už nikdy nevracajú. 


 

 

 

V súčasnosti však ponúkam oslobodzovanie Duší cez Akašické Spirituálne Kanály

 

 

Preto Vám ponúkam očistu vašej Duše i Ducha na úrovni mentálneho, emocionálneho i duchovného tela a zároveň i očistu Esencie vašej Karmy a Spirituálneho Kanálu.Táto očista je tou najlepšou prípravou na prechod do 5.Dimenzie.

 

Očistenie Esencie Karmy a Spirituálneho Kanálu poskytujú človeku po prechode do 5.Dimenzie úplne iné vymoženosti fungovania v novej realite – umožňujú mu používať vyššie duchovné dary (teleportácia, nenutnosť reinkarnovania sa – dlhovekosť a ďaľšie), než ľudom ktorí takouto prípravou pred prechodom do 5.Dimenzie predtým neprešli.

 

Túto očistu Spirituálneho Kanálu môžeme považovať za posvätnú očistu Ducha a Duše, ktorou sa očisťuje a oslobodzuje znečistenie Zákona Božieho spôsobené človekom počas jeho celého vývoja. 

 

           

 

 

 

                        Katarína Pohronská SAKHom


                 Kontakt : 0903 827899 ,0904 827898


                         www.galaktickaesencia.sk


                      E-mail : liecivasila@centrum.sk
Túto pôvodnú stránku vám zdeľujem

len s toho dôvodu, aby každý čitateľ pochopil,

ako ma duchovné bytosti viedli k vyšším a vyšším možnostiam liečenia ľudských bytostí od rôznych ochorení a zároveň čistenia aj ich duchovnej podstaty.


                  


OOO                    


 

                                                                                                

Počas návštevy klientov poskytujem praktické rady o dôležitosti pozitívneho myslenia, aby ich negatívne myšlienkové formy správania a činy  nespôsobovali zranenia sebe ale ani nikomu inému, pretože ako duchovné bytosti máme schopnosť zhmotňovať každú myšlienku zrodenú v našej mysli,žiaľ aj tú,ktorú by sme vôbec nechceli. Zmena postoja k životu je takmer nevyhnutná pre očistu Duše.

 

Pre úspešnosť terapii ktorú poskytujem je dôležité pochopiť:


- aby klient, ktorý absolvuje terapiu  SRT  začal žiť v harmónii sám so sebou a so svojím okolím, pretože disharmónia vzťahov nám zatieňuje našu myseľ a prináša neetické modely života, rôzne nešťastia -  aj choroby.


-  aby klient  zmenil  negatívne návyky, staré zaužívané vzorce správania


-  aby do svojho podvedomia naďalej nezhromažďoval negatívne a deštrukčné záznamy a postoje


-   aby vlastnú duchovnú podstatu neznečisťoval obmedzenými a nemennými názormi


-   aby sa postupne sebadisciplínou, sebakontrolou a hygienou myslenia oslobodzoval od obmedzujúcich a blokujúcich programov vlastného  podvedomia.


-  aby sa postupne zbavoval naučených negat. vzorcov správania rodičov i prarodičov


-  aby začal žiť v prítomnosti a pochopil, že sme duchovné bytosti s Božským potencionálom a teda čím menej žijeme v prítomnosti tým menej sme autentickí, to znamená, že sa správame a chováme  akoby v polospánku v ktorom nás neustále ovládajú zažité negatívne spomienky,  zážitky alebo traumy z minulosti.

 

 

 

                                       

LIEČENIE-OČISTA POMOCOU SRT


 

Touto očistou sa klient vlastne oslobodzuje od negatívnych záznamov svojej mysle,ktoré sú pre jeho Dušu nevhodné - pre jej duchovný rast.


Sú to rôzne karmické alebo genetické presvedčenia :


- o vine,

strachu z ublíženia,

zo zrady, zo žiarlivosti,

- z posudzovania,

- z odsudzovania,

- z kritiky alebo sebakritiky,

- z nízkej sebahodnoty,

- z hnevu,

- z opustenia rodičmi,

- partnerom,

- deťmi,

- nenávisti k sebe,

- k mužom,

- k ženám k životu,

- k Bohu,

 

ktoré nám môžu na vedomej úrovni spôsobovať opakované negatívne šablóny nášho myslenia a správania.


Vo fyzickom tele sú programy uložené v zadnom mozgu /gyrus hypokamp /. Tieto potom priamo ovplyvňujú a znižujú činnosť riadiacich systémov fyzického tela napríklad : 


- CNS,

- imunitný systém,

- srdcovocievny systém,

- ďalej systémy tráviacej sústavy,

- endokrinné sústavy

- lymfatické sústavy

- močové,

- rozmnožovacie,

- pohybové,

- zrakové,

- sluchové atd.

 


 

 

 


               
CIEĽOM TERAPIE SRT

 

je rozpoznať a nahradiť blokujúce stratégie,a vzorce opakovaných negatívnych šablon v konaní a správaní jednotlivcov, nahradiť ich pozitívnymi  podporujúce zdravie a úspech,ktoré by radikálne zmenili život človeka.

Po odstránení negat.vzorcov a programov  človek získa väčšiu sebadôveru,sebaúctu,otvoria sa mu skryté sily,talenty,zvýši sa kretivita,zvýši sa pozitívny pohľad na rôzne situácie,stáva sa kľudnejším,pokojnejším,veselším,šťastnejším a samozrejme zdravším.

Akútne ochorenia, ľahšie  zranenia,rany  sa dajú vyliečiť takmer „na počkanie“.

 

 

 

                           

 

 

 

SPIRITUAL RESPONSE THERAPY - SRT


Je to jedinečný systém komunikácie s nadvedomím – Vyšším Já. Je to metóda duchovného liečenia. Jeho  zakladateľom je  bývalý reverend Róbert Detzler z Kalifornie – USA, ktorý v záujme pomôcť ľuďom v ťažkých situáciách a chorobách začal hľadať východiská.


Po niekoľkoročnej intenzívnej spolupráce s vyššími bytosťami vypracoval metódu - liečebnú metódu - riadenú Vyššími bytosťami tzv. Vyšším Já – Duchom, a dal ju k dispozícii celému ľudstvu pre liečebné účely fyzického tela a zároveň oslobodenie ľudskej Duše.


Proces jeho sústavného hľadania a zisťovania programov Duše trvá až dodnes .Výsledkom jeho hľadania je aj skutočnosť, že z pôvodných 8 tabuliek je dnes k dispozícii 36 tabuliek s ktorými sa pracuje pri čistení klienta. Podľa najnovších informácií však Programov Duší je až toľko, že existuje až 9 stohov tabuliek ktoré sú v Duchu na úrovni Žiariacej lásky, nekonečnej úrovne vedomia a Novej Paradigmy.


Stohy programov Duše sú tak vysoké, že siahajú až za okraj Vesmíru. Negatívne programy klienta sú často uložené až v týchto úrovniach, ktoré  liečebnými metódami nižších vibrácií nemôžeme dostať. Vyššie Já však s láskou a ochotou vyhľadáva tieto Programy Duše a podľa potreby ich aj zruší a vymaže. R:Detzler pomocou Vyššieho Já a Ducha neustále hľadá nové informácie a programy Duší, ktoré  hlbšie a hlbšie objasňujú podstatu, štruktúru programovania a potenciál každej Duše na našej planéte. 

  

 

 

Homeopatia viac než liečba


Homeopatiou sa liečia milióny ľudí na celom svete.Lieči sa ňou aj Anglická kráľovná.


Pôsobia účinne a bezpečne, mimoriadne účinkujú a dokonale pôsobia na ochorenia detí.


 

                                    

 

 

Katarína Pohronská absolvovala Slovenskú akadémiu klasickej homeopatie v Bratislave, registrovaná ako profesionálny homeopat Slovenskej asociácie.

V odbore homeopatia získala odbornosť absolvovaním 4 – ročného štúdia na Slovenskej akadémii klasickej homeopatie v Bratislave.


Certifikáty:


Absolvovala niekoľko odborných seminárov pod vedením popredných domácich i zahraničných homeopatov : Jana Scholtena z Holandska Kima Eliu a Willa Taylora z USA, bratov Shegalovcov z Indie, Crisa Curza z Rakúska a pravidelne sa zúčastňuje aktuálnych odborných homeopatických seminárov.

 

Už pred 200 rokmi prináša homeopatia úplne nový  pohľad na zdravie a chorobu človeka a tiež aj nový spôsob ako zdravie prinavrátiť a uchovať. Zásluhou tohto nového pohľadu bol lipský lekár a vedec Samuel Hahnemann a táto liečba je dnes jednou z najrozšírenejších liečebných metód na svete. Hahnemann po dlhoročných skúmaniach zistil, že rovnaké/podobné/môže vyliečiť rovnaké /podobné/ „simillia similibus curentur“

to znamená, že homeopatický liek podaný chorému je po energetickej a vibračnej stránke podobný tej vibrácii ktorá v tele vytvára ochorenie a deštrukciu, ale keďže je /potencionálne/ silnejšia môže ju zrušiť.

Pôsobenie homeopatických liekov sa deje na základe rozloženia energie v nich obsiahnuté do energetického poľa organizmu.

Samotné ochorenie je vlastne energetická nerovnováha v tele. Negatívna energia prevláda nad pozitívnou. Pri podaní homeopatického lieku sa rozvibruje energia obsiahnutá  v lieku, ktorá potom svojím rozkmitaním odovzdáva informáciu do energetického poľa organizmu. Ak táto informácia je schopná vyrovnať aktivovanú nerovnováhu /negatívnu energiu/ daného problému v tele chorého -  nastáva vyrovnanie energie a tým nastáva aj uzdravenie fyzického tela.  

Akútne ochorenia:                        homeopatia

                                                                                        

         Sem patria ochorenia napr. náhle vysoké horúčky ,silné bolesti, kŕče, nevoľnosť a pod. V tomto prípade podávame lieky s obmedzeným počtom symptómov napr. ku chrípke. Tu si vyberáme lieky, ktoré nemusia pôsobiť do hĺbky napr.Belladonna,Perfoliatum,Aconitum,Bryonia,Eupatorium,Gelsemium a i. V homeopatickej liečbe ich radíme medzi lieky „prvej pomoci „ pretože chrípka je povrchové onemocnenie. Po odznení akútneho stavu môžeme podať lieky ktoré pôsobia hlbšie tzv. konštitučné lieky.

Samozrejme pri podaní konštitučného lieku sa vylieči aj chrípka, ktorá je súčasťou chronického ochorenia tzv. miazmatu.

 

Chronické ochorenia:        

 

           Sem môžeme zaradiť aj novú chronickú chorobu  –  Syndróm  chronickej únavy - .Postihuje milióny ľudí v USA a na celom svete. Prejavuje sa zlyhaním imunity. Pacient cíti trvalú únavu, ktorá nikdy neprechádza a nikdy nezlepšuje. Homeopatickou liečbou sa aj tento stav dá úspešne zvládať.

            Dlhodobé chronické problémy môžu mesiace ba až roky kolísať a preto pri týchto ochoreniach je dôležité homeopatovi nazhromaždiť čo najviac symptómov od pacienta, aby sa s výberom liekov  čo najviac priblížilo ku koreňu príčiny choroby.

 

 

Zranenia:                                

 

 

Zvláštnou kategóriou sú homeopatické lieky urýchľujúce hojenie rán po zraneniach a lieky odstraňujúce bolesti. Vynikajúcim hom. liekom na otvorené rany je napr. Hyperikum,Plantago napr.  zmierňuje bolesti zubov. Na akútnu vodnatú nádchu je výborným liekom napr. je Alium cepa.

 Patrí sem niekoľko desiatok liekov ,ktoré sa určujú podľa odlišnosti symptómov.          

                                                                                                                         

 

Nerovnováha negatívnej a pozitívnej energie v tele sa deje aktivovaním Programov duchovnej podstaty človeka – Duše - ktoré si môže prinášať aj  z minulých životov .Týkajú sa hlavne spomienok neodpustenia sebe a iným za napr. –  moc a nadvládu nad inými, rôzne krutosti, manipulácia a ovládanie druhých. Takáto energetická vibrácia prenesená do súčasného života potom pôsobí obmedzujúco a obyčajne ich strážia aj pripútané duše uviaznuté po ich smrti na pozemskej úrovni. Veľakrát si hľadajú útočisko v hosťujúcich telách a snažia sa im pomôcť alebo aj ovládať. V každom prípade je ich prítomnosť nežiadúca a silne deštrukčná. 

 

Od energetickej sily týchto programov /pozitívna verzus negatívna / sa potom odvíja - určuje „životná sila“ jedinca. A toto je aj moment o ktorom aj Samuel Hahnemann hovoril, že organizmus je riadený nejakou nehmotnou silou „dynamis“- nehmotným organizačným princípom. Dnes už vieme že je to Duch - Duša človeka, ktorá je hlavnou organizačnou a riadiacou podstatou nášho bytia.

Z hľadiska energetickej vibrácie daného ochorenia využívam SRT na spoľahlivé vyhľadávanie potrebného homeopatického lieku prípadne aj naprogramovaním potrebného lieku hlavne nedostatkového.

Takto podaný liek priamo do energetického systému tela pacienta pomáha k harmonizovaniu negatívnej  energie v tele ukryté v podvedomí, ktoré zatiaľ pacient nie je schopný na vedomej úrovni pochopiť ani opustiť.

Takéto testovanie a vyhľadanie potrebného harmonizačného lieku sa deje takmer okamžite nakoľko v Duchu nie je ani čas ani priestor a je vždy pre pacienta z hľadiska potrebnej terapii 100 % to najlepšie.

Vyššie Já – Duch disponuje a má vo svojej databáze nekonečné množstvo homeopat. liekov o ktorých sa nám zatiaľ ani nesníva.                       ABREAKTÍVNA PSYCHOTERAPIA – regresná vzťahová terapia

FOTO  certifikát

Pokiaľ sú programy Duše - Ducha silne ukotvené v podvedomí pacienta a nežiadúci problém sa stále opakuje  pristupujem k použitiu metódy  ABR. PSYCHOTERAPIE.

+++ 2 odstavec  

 Touto terapiou pod dohľadom terapeuta  pacient v zmenenom stave vedomia dokáže nájsť koreň príčiny svojho problému a tak sa oslobodiť od pôsobenia negatívnych vzorcoch súčasného života. 

+++1 odstavec      Z trvale opakovaných rovnakých alebo podobných rozporuplných informácií sa psychika človeka dostáva do zmeneného stavu,ktoré postupne zaťažujú a deštruujú organizmus.V praxi sa to prejavuje ako zdánlivo neodôvodnené emócie,chovanie a rôzne bolesti.
 

PSYCHGRAFIKA

 

                                     

 Psychografická kresba – za pomoci Svetelných bytostí

 

       -    terapeut zachytáva a zaznamenáva momentálny psychický stav Duše – Ducha

            a fyzického tela.

 

        -    impulzy a vibrácie energií vyžarované z AURY pacienta a  jeho podvedomia

  

             terapeut zaznamenáva na pripravený kartón papiera

          

 

            Stav a negat. energia sa zhmotňuje pomocou farebných plôch a liniek, ktoré pacientovi pomáhajú uvedomiť, rozpustiť a harmonizovať daný problém a to na všetkých úrovniach jeho momentálneho stavu bytia.

-           

Psychografická  kresba môže prispieť k rýchlejšiemu rozpusteniu nežiadúcich negatívnych energií a tým aj k rýchlejšiemu uzdraveniu chorého.

 


                         

 

Liečivé energetické obrazy

 

Obrazy vyžarujúce pozitívnu energiu sú zhotovené pod ochranou Sveteľných bytostí 

-          sú schopné rozpúšťať negatívne energie uviaznuté v priestoroch obydlia.

-          Energetické línie a farebné plochy na obrazoch dostatočne priestor eliminujú od negat.energií,čistia a dokážu priestor  udržovať  čistý a harmonický. 


                         

 

Obrazy sa zhotovujú autentické na objednávku pre špeciálne a dané požiadavky klientov.

    

 

ZMEŇ SVOJ ŽIVOT

 

Máš problém s partnerom?

Nemáš odvahu?

Nemôžeš si nájsť zamestnanie?

Nevieš spokojne spávať,máš slabú vôľu ?

Si roztržitý,bojazlivý,mávaš strach,alebo si chorý?

Cítiš bezmocnosť alebo beznádej a chceš niečo urobiť pre svoje zdravie a šťastie ?
 

        Ponor sa do meditačnej úrovne a opakuj denne                                       túto mantru 729 krát : 


 

      Boh ma doprevádza na mojej ceste k                           dokonalej láske 

Nechaj si vyčistiť svoju Dušu a fyzické telo  pomocou SRT ....a .....zmeníš si svoj život .

 

                            

                               

                                              

           

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

CHOROBA NÁM CHCE NIEČO POVEDAŤ

 

-          Zo spirituálneho pohľadu nám každá choroba chce niečo povedať. Povie nám prečo ,,JE´´. Je to reakcia na naše myslenie a správanie. Je to naša Duša, ktorá komunikuje touto formou s nami, keď ju my nevidíme, necítime a nekomunikujeme - a myslíme si, že to je naše veľké ego.

-          To sa potom odzrkadľuje na našom živote – keď nemáme vzťah k sebe. Začnú sa ,,kaziť´´ vzťahy k okoliu. Keď si to nevšimneme a pokračujeme v deštrukčnom myslení, začnú sa nám ,,kaziť´´ aj príjmy a ďalšie....................

-           

-          Keď ani toto nezbadáme a nezmeníme náš postoj a naše vzťahy s okolím nezmeníme na láskyplné, začne sa nám ,,kaziť´´ aj telo.

-          A to je tretia a posledná fáza upozornenia našej duše – Ducha, aby sme zastavili deštrukciu, rútiacu sa do záhuby.

-          Najčastejšie deštrukčné prejavy nášho správania sú : hnev, nenávisť, pomsta, preklínania, chtivosť, neodpúšťanie sebe a druhým atď.

-          Uvádzam niekoľko príkladov ako naše myšlienky – negatívne energie, vytvárajú ochorenia :

 

-          Stres –vytvára nám hlavne negatívne prostredie, uponáhlanosť podráždenosť, ustarostenosť, nezdravý životný štýl.

-          Alergie – pri alergiách sú často prenášané energie z minulých životov. Keď sme zahynuli na trávnatej lúke pod stromami, v rozkvitnutej prírode (senná nádcha), prípadne sme zahynuli v pazúroch šelmy(alergia na chlpy), vyhladovanie zo straty úrody –ovocie, obilie (celiakia), alergia na mlieko – dotýka sa kráv (rôzne traumatické zážitky z detstva alebo minulých životov),

-          Ekzémy – príčiny môžeme tiež hľadať v minulých životoch – sú to úmrtia v ohni, mučenia ohňom, alebo inými prostriedkami ubližujúcimi pokožke tela.

-          Zápaly dutín – sú to energie prenášané z minulých životov a aktivované v súčasnom živote ako energie zo smrti utopením, alebo v ohni. Tiež tu pôsobia negatívne energie ako hnev, zlosť, nenávisť k sebe, k životu, k Bohu, rôzne pochybnosti, menejcennosť bezmocnosť atď.

 

-          Zápaly žlčníka – pôsobia tam sebasabotujúce a sebatrestajúce energie – spomienky na udalosti, keď sme napáchali zlo.


         

MOŽNOSTI LIEČENIA

 

 

Každá bolesť je signálom o tom, že je ďalšie prežívanie človeka nejakým spôsobom ohrozené. Táto informácia sa ihneď stavia do popredia pozornosti človeka a automaticky sa jeho vedomie sústreďuje na jeho minimalizáciu. Takáto bolesť sa môže prejaviť na úrovni fyzickej alebo aj na úrovni psychickej.

 

Reakcia-bolesť sa objaví v tedy, keď sa z pamäti vynorí spomienka z minulosti keď dotyčná osoba prežila traumu alebo situáciu ktorá obsahovala ohrozenie života. Jeho pamäť si priniesla spomienku do súčasnej situácie ktorá bola niečím podobná a tak sa pocit ohrozenia znovu objavil.

 

Takéto opakujúce sa asociácie sa stávajú šablónou a programom Duše. Tieto záznamy- programy sa potom dovtedy opakujú a vynárajú z podvedomia, bez toho že by si to sám uvedomoval a dovtedy, pokiaľ nie je schopný sa s informáciou nadobro vysporiadať.

 

Pomoc ponúka práve metóda spiritual response therapy – duchovná očista a zároveň liečba  týchto zaťažujúcich a deštrukčných programov z minulosti.

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Z A P A M A T A J T E     S I  ! ! !

 

 

LEN  VÝHRADNE  NAŠA  MYSEĽ  VYTVÁRA  REALITU  OKOLO NÁS

 

 

 

Ak chceme zmeniť realitu, musíme zmeniť  SAMI  SEBA !

 

Musíme zmeniť svoje myšlienky,

 

Svoj vnútorný postoj !

 

Zmeniť iba vonkajší  svet bez  adekvátnej zmeny nášho vnútra je stratou času a energie.

 

Musíme zmeniť svoje postoje, svoje  predstavy, emócie ,  nadradené alebo ponižujúce  myšlienky  ako

 

S T R A C H ,   Z L O S Ť ,  H N E V ,  P O CH Y B N O S Ť  O  S E B E,  N E N Á V I S Ť.

 

                            

        ........ A radšej  využiť aktiváciu pozitívneho aspektu svojho  JÁ SOM.

 

 

    Niektoré aspekty zasväcovania duše a dosahovanie osvietenia.

 

 

Zasväcovanie je vždy postup na oveľa vyšší stupeň vývoja jedinca.

Poznáme 7 stupňov zasväcovania sa duše počas jej evolučného vývoja na inkarnačných úrovniach.

 

Každá duša si vyberá pomocou VJÁ skúšku ktorú najviac potrebuje. Skúšky duše sú však pre človeka niekedy tak náročné ,že sa niekedy pohybuje medzi životom a smrťou. Môžeme to nazvať aj tak, že duša musí prejsť cez niečo čo je pre ňu veľmi dôležité, niečo čo v minulosti ešte nedosiahla na to aby sa spokojne mohla vrátiť do svojho duchovného domova. Niektoré duše chcú v jednom živote veľa dosiahnuť a iné si to zase rozložia na niekoľko životov.

 

Vzhľadom na súčasnú zmenu  a vzhľadom na veľkú príležitosť pre rýchly duchovný rast v súčasnej dobe sa mnoho duší rozhodlo inkarnovať pre túto spirituálnu skúšku. Na túto skúšku sa rozhodli duše inkarnovať už v predstihu, hlavne tie, ktoré sa do chvíle vzostupu Planéty rozhodli prejsť vlastnými spirituálnymi skúškami dostupné ešte v 3 Dimenzii.

To je aj jeden z dôkazov prečo toľko ľudí vo svojom živote prechádza tak náročným obdobím. Niekedy sa celé rodiny rozhodli  že skúškami prejdú spoločne.

Napr. keď bytosť prechádza v živote ťažkými skúškami je to dôkaz, že preberá na seba veľa negatívnej karmy aj z ostatnej rodiny, čím vlastne oslobodzuje a očisťuje aj svojich príbuzných a tak pripravuje podmienky pre vzostup celej komunity a tým ich približuje k ich zasväteniu. Tieto dohody sú však už vopred dohodnuté medzi dušami a ich učiteľmi ešte pri výbere ich plánu života pred inkarnáciou.

           

Prvé zasvätenie duše / vzostup / sa týka fyzického tela a jeho           výsledkom je duchovné prebudenie. Osoba, ktorá ju podstúpi sa stáva duchovným učiteľom či je toho vedomá alebo nie.

 

Druhá indícia ( druhé zasvätenie) spočíva v ovládaní emócií a je to jedno z naj náročnejších aspektov ktorú môže bytosť dosiahnuť. Niekedy to trvá aj niekoľko inkarnácií nezvládne bytosť svoje emocionálne telo a je na túto skúšku pripravený. Deje sa to obyčajne cez karmické prežívanie ale v skutočnosti ide o duchovné zasvätenie.

               

Po fyzických a emocionálnych skúškach prichádza tretie zasvätenie a to mentálne. Po jej zvládnutí dokáže jedinec ovládať svoje myšlienky a používať ich konštruktívne.

    

Najvýznamnejším a najťažším zasvätením je štvrté zasvätenie, ktoré je známe aj pod pojmom ukrižovanie. Ježiš ho podstúpil na kríži. Patrí sem obetovanie sebe samého na emocionálnej úrovni a skúšky ohľadne vnútorného strachu na to aby sa zmiernili strachy v kolektívnom vedomí ľudstva. Často sa to deje na úrovni odmietaní ,odmietnutí a rôzne straty na osobnej a emocionálnej úrovni. Samozrejme na duchovnej úrovni je to brána k vyššiemu stavu bytia. To čo sa z ľudského hľadiska zdá ako život v troskách, je z vyššej perspektívy obrovskou duchovnou príležitosťou. Bytosti – duše takýto stav bytia niekedy prežívajú 20 niekedy aj 100 životov ,dovtedy kým duša sa neuspokojí s výsledkami jej sneženia počas inkarnácií.

             

Niektorí ľudia prežívajú ťažké situácie v piatom zasväcovaní, ktorá je však prípravou na cestu vzostupu /podľa zaužívanej verzii z 3 D –nanebovzatie-/.Tu sa vzostupujúcemu dostáva prístupu k najvyššej forme  absolútnej hybnej sily Univerza to znamená k najvyššej formy tzv. emanácie ktoré sa nazýva Duch.

  

Šieste zasvätenie je už vzostupom a pre mnohých je to aj vďaka ich predchádzajúcej príprave. V  3Dimenzii boli tieto cesty zasväcovania veľmi pomalé a zložité jak pre dušu tak  i pre bytosť nakoľko sme mali implantovanú náhradnú energiu ktorá nebola naša vlastná poskytnutá naším stvoriteľom a tak bytosti a duše boli odkázaní na pomalý a zdĺhavý vzostup, pričom sa musela duša niekoľkokrát inkarnovať aby dosiahla svojcieľ. Boli to entity ktorí sa živili našou energiou v paralelnom vesmíre a aby to čím dlhšie trvalo implantovali človeku do chrbtového kanálu ich náhradnú energiu energiu kundalíny šhakti spojenú s mysľou človeka. Takto cez myseľ sme boli s nimi sústavne spojení a ovládaní na každej úrovni našej existencie. Človek síce žil lebo vnímal energiu Vesmíru kundalíny šhakti, ale od našej pôvodnej božskej sily sme boli dlhé tisícročie oddelení a nemohli sme vlastne nič. Celé toto dianie však bolo v súlade s dohodou nášho stvoriteľa až do uplynulej doby a to do 21.decembra 2012.Tu došlo k nulovému usporiadaniu Planét a Vesmíru. A keďže sa entitám nepodarilo našu Planétu vytlačiť z Božského prúdu lásky - Naša Zem prešla touto skúškou a VZOSTÚPILA.

    

A pokiaľ proste každý z nás príjme vlastné Božstvo a umožníme tomuto novému prúdu existencie

budeme môcť pracovať priamo s Božským Otcom a  a s Najvyššou  Božskou Karmickou Radou a len tak výrazne prispejeme k tomu aby sa na našej Zemi prejavila Nová Evolúcia –NOVÁ ÉRA – Nová realita.

 

 

 

Choroby nie sú dedičné.Dedíme len potenciál k ich získaniu alebo prežívaniu.Každá buňka v našom tele je hologram,ktorá obsahuje všetko,čo kedy duša prežila.Každá buňka je ako mini počítač ktorá má v sebe základné programovanie a zároveň všetko čo kedy zažila,jak v tomto živote,tak aj informácie zažité v minulých životoch.Okrem toho však záleží aj na tom aký program si chce duša riešiť v danom živote,pretože si duša bolestivé traumy odkladá aj na neskoršie životy.Často čaká na príležitosť kým nadobudne odvahu daný traumatický zážitok riešiť.Niekedy duša prenáša genetické programy až 23 generácií.Niektoré príčiny ochorení prenášané z min. životov:


     Alergie :

na mliečne výrobky : rôzne zranenia pri výrobe,otrava nakazeným mliekom

na múčne výrobky : skazené múčne výrobky,smrť hladom pri neúrode obilia

na zvieratá : smrť alebo ťažké zranenie zvieraťom

peľ zo stromov : smrť pod kvitnúcim stromom,smrť pri lesnom požiare

Alzheimerova choroba : nenávisť k životu

           AIDS:sebatrestanie.sebaobmedzovanie,sebedeštrukcia 

Artritída:nespravedlivosť,závisť,lakota

Astma:smrť pri požiari uhorením,upálenie na hranici

Cukrovka:nenávisť k Bohu a ku všetkému čo je dobré

Epilepsia:nenávisť k životu,zneužívanie zdravia

Hluchota:nenávisť k ženám,k životu

Chronická únava:závislosť na negatívnom postoji

 

     

 

Novinky a akcie e-mailom
Chcete od nás dostávať novinky priamo na váš e-mail?
Táto stránka je chránená službou reCAPTCHA. Zistiť viac.
Informácie získané prostredníctvom Google reCAPTCHA podliehajú Pravidlám ochrany osobných údajov a Zmluvným podmienkam spoločnosti Google a používajú sa všeobecné bezpečnostné účely (nepoužívajú sa na prispôsobenú reklamu spoločnosti Google).
Blog / Články
Copyright 2012 - 2021 © lieceniesilouducha.sk