Galaktická esencia

Úvod GALAKTICKÁ ESENCIA

 

 

 

                                    ESENCIOU MOJEJ STRÁNKY

                                  Je láska a sloboda

                      

             Láska a Sloboda je v podstate všetko !


       Láska k blížnemu, láska k Bohu, láska k prírode, láska k deťom, láska k rodičom, láska k partnerovi, láska k priateľom, láska k zvieratám.

      Láska je úplne všetko a je úplne  všade!!!


           LÁSKU SI MUSIA ĽUDIA UVEDOMIŤ


       láska je ľudskosť, láska je Boh, a Boh je  úplne všetko.

       Boh je v nás, tak, ako je v nás i láska.

A veľa ľudí v sebe potlačuje lásku, tak , ako i Boha.


       Ako teda hľadať Boha ? Boh nám šepká, že je to úplne jednoduché. Podstatná a dôležitá je láska. Ale láska k Bohu pre väčšinu ľuďom nič nevraví. Slovo láska sa spojuje obyčajne s partnerstvom a sexom.


      Väčšina  patrnerov však potlačuje v sebe lásku a často chcú mať nadradenosť nad tým druhým, aby nestratili vďaka láske kontrolu nad sebou prostredníctvom svojho rozumu.

 


                                                

Láska, tá pravá sa musí precítiť a prežiť.


Človek musí nechať tento pocit v sebe prijať a nechať pulzovať.


Musí poznať tento pocit.


Ale, musí prestať myslieť rozumom a musí lásku prežiť a naozaj ju precítiť a nebrániť sa tomu. 


          Človek sa nesmie báť uvoľniť svoje telo, má nechať prestúpiť lásku celým vnútrom a nemyslieť na nič iného.


        Človek má život pociťovať ako dar Boží a lásku k Bohu pociťovať ako čistú vďaku za život, za to, že sa smel narodiť na túto krásnu planétu Zem, nech by bol jeho život akýkoľvek - pretože už vie že si ho naplánoval sám so súhlasom Boha a preto mu Boh pomôže zvládnuť i tie najťažšie životné chvíle.


         Už by človek nemal hľadať uspokojenie materiálnymi hodnotami a zmyslami svojho fyzického tela.  Tiež je dôležité vedieť, že nemajú väčšinu pozornosti venovať pre zachovanie mladého a krásného tela iba zvonka,  keď vedia, že ho majú iba na určitý čas a potom i tak ho musia jedného dňa opustiť .


         Mali by vedieť i to, že telo večne mladé môžu udržať iba zvnútra a to iba s pozitívnym, hravým postojom a Božou podporou každodenného života.


         Žiaľ, ľudia nepochopili ani doteraz, že fyzické telo nám Boh poskytol iba preto, aby Duša mohla prežiť život na Zemi v tejto forme existencie, v ktorej Duša môže získavať ďaľšie znalosti a skúsenosti.                             ČLOVEK A DUŠA

 

      Človek potrebuje spoznať a prijať tú najvyššiu PRAVDU o sebe, a tou je skutočnosť, že človek je

BOŽSKOU BYTOSŤOU BOHOM STVORENÁ

Z ENERGIE SVETLA A LÁSKY NA JEHO OBRAZ.

 

       Dokonalosť človeka spočíva v tom, že je Božská bytosť – ČISTÁ DUŠA A DUCH.


 

      Čistá Duša a Duch, oprostená a oslobodená od nahromadenej karmickej záťaže a negatívnych programov, je

       SAMÁ LÁSKA, SAMÁ PRAVDA, SAMÁ SLOBODA

                       (láska+pravda=sloboda).  


Takto oslobodená, ničím neobmedzená OSVIETENÁ DUŠA si je vedomá, že "LÁSKA je VŠETKO ČO JE.“


       Odhalenie Božskej Duše v nás znamená

PRVÝ KROK KU SPIRITUÁLNEJ ZMENE ČLOVEKA


        Je to ONA-DUŠA, prostredníctvom ktorej existujeme ako individuálne bytosti. Ostatné zložky ako fyzické telo a pozemský život sú premenlivé a pominuteľné.


        ISKRA DUCHA - DUŠA v našom vnútri stále pretrváva a je stále rovnaká. Nie je obmedzovaná tým, čo si naša myseľ myslí, ani tým čo naša ľudská osobnosť prejavuje, nemôže byť znečistená nedokonalosťami a nečistotami našej pozemskej fyzickej bytosti.


       Je večným plameňom jedinečného Božstva, a teda žiadna negatívna skúsenosť cez ktorú prechádzame nemôže zakaliť jej čistotu a zahasiť

jej večný plameň. 


        Bolestné zážitky z minulých životov, ale i zo súčasného každodenného života si ukladá Duša  do nášho PODVEDOMA /ako do svojho skladu/.


        Odtadiaľ si postupne vo vhodnej chvíli života vyberá uložené  záznamy, aby nám to znovu Duša ukázala a prinútila človeka oslobodiť a oprostiť sa od ťaživej skúsenosti, čím vlastne oslobodíme i seba samých od uloženej negatívnej nespracovanej a neodpustenej spomienky, zážitku,

alebo skúsenosti.


         A toto je dôkazom toho, že Duša sa z nášho správania nikdy neznečistí, iba ako čistá Duša si naše chyby iba ukladá akože do špajze. Avšak nesmieme zabudnúť, že za čistotu svojho "skladu-špajze" Duša plne zodpovedá pred Bohom a dovtedy sa musí život po živote inkarnovať a vracať sa a prichádzať na planétu Zem, kým vo svojom "sklade" neuvidí iba čisté božie energie lásky, radosti a šťastia z každého dňa svojho života a existencie. 


         Táto SPIRITUÁLNA PODSTATA DUŠE A DUCHA JE BOŽSKÁ, a keďže je dokonale čistá a bez poškvrny, uvedomuje si bezprostrednú

PRAVDU SVOJHO BYTIA.


       Pravda, láska, sloboda a krása sú jej vlastnou prirodzenou povahou. A je si tiež vedomá všetkého čo je s ňou v rozpore a tiež všetkého, čo sa od jej vrodeného charakteru odchyľuje ako napr. klamstvo, zloba, pochybnosti, odpor, pomsta atď.


       Duša a Duch sa nestotožňujú s ničím a nie sú ani ovplyvniteľní žiadnymi protikladmi, ktoré tak hlboko ovplyvňujú fungovanie našej mysle.

 

                                            *****


        Tisíce v strachu prežitých životov, ktoré naša Duša absolvovala na tejto planéte zahalila Dušu hustou znečistenou negatívnou energiou a táto clona môže zakrývať  Svätyňu Najčistejšieho Svetla Duše v našom srdci, príčinou ktorého môže byť, že jej čistá energia  k našej mysli takmer vôbec nepreniká.


       Božie a duchovné pokyny síce prichádzajú k človeku zo srdca, ale racionálna myseľ človeka nepočuje tiché pokyny Duše a preto ostáva v racionálnom stave bytia. Myseľ nepozná Prameň Zdroja, a keďže počúva iba naliehanie vitálneho dotieravého EGA, tak je potom len malá nádej nájdenia a prebudenia Duše – Ducha v nás.


 

       Keď človek prijme možnosť, že je duchovnou bytosťou, a že pochádza z čistej Božej lásky a zo Svetla, jeho skrytá spirituálna podstata sa v živote  ľahšie a rýchlejšie prejaví.


       Keď sa prestaneme na Boha pozerať ako na niečo, čo je oddelené a vzdialené od nás, ale miesto toho  uvidíme Boha ako Tvorcu Nášho Univerza, ktorého sila je nekonečná. Táto energia je tiež aj v nás a preto sa všetky pochybnosti o našej „malosti a bezmocnosti“  môžu rýchlo vytratiť, ako kvapka vody na horúcej platni.


        Pokiaľ sa oddeľujeme od tejto tvorivej energie a myslíme si, že sa tá silná energia nachádza vysoko a ďaleko od nás, kdesi na nedosiahnuteľných vyšších úrovniach, tak strácame pravdivý

pohľad sami na seba.     

 

        Keď sa vzdáme svojej identity a božstvo budeme uctievať mimo nás ako vyššiu a od nás oddelenú formu bytia (náboženstvá nás k takémuto postoju často učia), tak sa naše energetické telo začne pomaly úplne vytrácať a teda s ním i naša duchovná sila.


      Je potrebné poznať túto skutočnosť, aby sme boli vyzbrojení proti silným útokom negatívnych energií rôznych entít žijúcich na našej Planéte, ktoré evidentne útočia na ľudskú Dušu a bytosť v záujme nás podmaniť a ovládať.  


       V súčasnej dobe ľudskú spločnosť na Planéte Zem navštívilo mnoho mimozemských "pomocníkov", ktorí nám poskytli rôzne technické vymoženosti, ktorými sa ľudská spoločnosť obklopila a sú dokonca pyšní na získaný pokrok od nich a domnievajú sa, že život, ktorý žijú je tým pravým životom. V skutočnosti sú akoby mrtví, pretože sa obklopujú iba materiálnymi hodnotami, ktoré ich zaslepuje a činí z ľudí iba otrokov vecí.

 

 

             

 

 

        

       Toto vedie k tomu, že sa ľudia nemôžu vo svojom duchovnom vývoji postúpiť ďalej a akoby spali v podivnej rozprávke ako Šípová Ruženka. 


       Duchovný vývoj ľudí stagnuje a tak prešľapávajú iba na mieste. Ježiš vedel, že po nejakom čase  ľudstvo čaká veľká ZMENA, ktoré videl v tom, že Boh Stvoriteľ privedie k sebe ľudí, aby ich zameranie oprostil od hmotných vecí a tak urýchlil ich duchovný vývoj. 

        Boh Stvoriteľ k sebe do Kráľovstva Božieho, čiže do 5.Dimenzie  však dovolí vstúpiť iba tým bytostiam, ktorí už uverili v Jeho Lásku a svoj život zasvätili v dodržiavaní

Desatora Božích Prikázaní a ich život je

prestúpený čistou Božou Láskou.


        Žiaľ, hmotné zameranie terajšej ľudskej spoločnosti tieto Prikázania ignorujú a považujú za nemoderné byť milým, láskavým, úctivým, alebo nebodaj byť pokorným, alebo zdržanlivým.

V dnešnej soločnosti je najviac obdivovaný človek práve opačných cností.

          Takýto negatívny postoj  správania ľudí by sa práve malo rýchle zmeniť a vylepšiť svoj duchovný pohľad prijatím Božích cností, aby sa týmito kvalitami mohli dostať do Piatej Dimenzie k svojmu Stvoriteľovi a tiež k vlastnej podstate svojho bytia.


                                           ******


                                        SILA BOŽEJ VIERY


            A tu sme sa dostali práve k tej nadôležitejšej podstate nášho bytia.

Ježiš často hovoril o “ sile Božej viery”. Je veľmi dôležité pochopiť 

dôležitosť sily Viery Božej pretože Spojenie medzi Bohom a nami, je Viera. Viera v Boha je naša opora..!Ale nesmie byť plytká a vypočítavá.

            Musí byť čistá, blboká, opravdivá. Čistou a silnou Božou Vierou dosiahneš úplne všetko. I Ježiš zázračné uzdravenia u ťažko chorých ľudí dosahoval iba s čistou Božou Vierou.

 

            Veriť v Božiu Silu v nás môžeme iba srdcom. Musíme veriť láskou a láska je vlastne Boh v nás. Tejto láske v nás sa nedá poručiť, nedá sa ju nariadiť rozumom. Láska je však nielen v nás, ale všade okolo nás. Preto ju zbytočne hľadáme, pretože ju musíme iba uvedomiť a pochopiť, že Láska-Boh je v nás i všade okolo nás. Sme Bohom stvorení a tiež naše prostredie a keď tomuto uveríme potom ju už nemusíme hľadať. 


            Pochopiť a prijať Božiu Vieru znamená, že dokážeme už s láskou prijať nie len pozitívne javy v našom živote, ale i tie negatívne, často i veľmi bolestivé. Pretože nám Boh musí ukázať i tú druhú stránku našej existencie, aby s tou nájdenou láskou v nás, v našom srdci sme dokázali i ťažké chvíle života zdolať, prekonať a premeniť ju vierou Božou v čistú lásku.


                                            ******


 

Modlitby:  

               O láskyplnom príhovore Boha Stvoriteľa

                               k celému ľudstvu


Pieseň


Skôr než On tento svet stvoril,

On, Ťa už vtedy chystal stvoriť.

On, Teba už vtedy miloval,

Tvoje  telo  On vytvoril,

Dušu Ti On sformoval,

iba preto SI, lebo On Ťa chcel.


Preto Si vždy a stále Jeho požehnanou a milovanou Láskou Božou,

Aby On Ťa cestou Domov(k Stvoriteľovi) vždy chrániť mohol

Aby svetlo tvojej tváre Ti Jeho žiarou osvietiť mohol

A cestou Domov Ti odpustenie  Milosťou Božou chystať mohol On.


Tvoju čistú tvár 

Nech Svojou Božou tvárou uvidí,

A nech Tvoju božiu lásku k Bohu

Milosťou Božou a Kráľovstvom Božím obdarí.


Vtedy, keď si sa od Neho oprostil, 

On na Zem prišiel za Tebou,

zo smrteľných múk Ťa vyslobodil.

On za Teba na kríž išiel,

ranami svojimi Ťa vyliečil, 

A svojou krvou Ťa očistil.


Nech Tvoju čistú tvár 

svojou tvárou uvidí, 

Nech Tvoju božiu lásku k Nemu 

Božím Kráľovstvom obdarí.


Ochránil Tvoju Dušu od temných síl

a daroval Ti Nový život,

lebo On je Esenciou čistej Božej lásky.

On je Tvojím pravým božím Otcom,

Jeho Kráľovstvo je Tvojím Domovom,

kým tam dôjdeš, tou cestou

On Svojou Láskou chrániť Ťa chce.


Nech Tvoju nevinnú tvár

svojou Božou tvárou uvidí,

Nech Tvoju oddanú lásku a úctu k Nemu

Milosťou Božou a Kráľovstvom Božím obdarí.


                                  ——


                              
                                  000


                     

 


 

   

  


 

              

                                                                         

                                                 

Novinky a akcie e-mailom
Chcete od nás dostávať novinky priamo na váš e-mail?
Táto stránka je chránená službou reCAPTCHA. Zistiť viac.
Informácie získané prostredníctvom Google reCAPTCHA podliehajú Pravidlám ochrany osobných údajov a Zmluvným podmienkam spoločnosti Google a používajú sa všeobecné bezpečnostné účely (nepoužívajú sa na prispôsobenú reklamu spoločnosti Google).
Blog / Články
Copyright 2012 - 2021 © lieceniesilouducha.sk